Walne Zebranie Sprawozdawcze za 2019.
poniedziałek, 11 maja 2020 18:15

Zarząd KSS „Sokół” w Kartuzach zaprasza członków na Walne Zebranie Sprawozdawcze, które odbędzie się w dniu 22.05.2020 w Siedzibie firmy „Atut” ul. Bielińskiego 6 w Kartuzach


 

Początek obrad:

W I terminie godz. 18.00

W II terminie godz. 18.15

Zgodnie ze Statutem KSS „Sokół” Kartuzy uchwały Walnego Zebrania odbytego w drugim terminie są ważne bez względu na liczbę członków obecnych na zebraniu.

Porządek Walnego Zebrania Sprawozdawczego KSS Sokół Kartuzy

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Wybór Przewodniczącego Zebrania.
 3. Zatwierdzenie porządku obrad.
 4. Wybór Komisji:

- Komisji mandatowej,

- Skrutacyjno – Wyborczej,

- Uchwał i Wniosków,

 1. Sprawozdanie z działalności Zarządu KSS Sokół za 2019r.
 2. Sprawozdanie finansowe
 3. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej KSS Sokół Kartuzy za 2019 r.
 4. Dyskusja.
 5. Sprawozdanie Komisji Mandatowej stwierdzającej prawomocność obrad.
 6. Zatwierdzenie bilansu i rachunków za 2019 r.
 7. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Zarządu KSS Sokół za 2019 r. i udzielenie absolutorium.
 8. Dyskusja,
 9. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków – podjęcie uchwał,
 1. Zakończenie zebrania.

Materiały sprawozdawcze Zarządu KSS Sokół i Komisji Rewizyjnej dostępne do wglądu w dniu 22.05.2020 od godz. 17.00